Feel the Experience!

Algemene voorwaarden workshops


Download onze algemene voorwaarden voor workshops.

Inschrijving en betaling
Als je je inschrijft voor een workshop ontvang je een bestelbon. Na betaling van deze bestelbon is je inschrijving definitief en kun je deelnemen aan de betreffende workshop. Met je inschrijving en betaling ga je automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op deze overeenkomst is de Belgische wetgeving van toepassing. Als deelnemer worden aanzien fotografen, modellen, visagisten, stylisten en gelijk welke andere persoon die zich met toestemming van Photographic Design Ellen op de workshop bevinden. Zowel de heen en terugreis, als de deelname gebeuren volledig voor eigen rekening. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien worden niet vergoed, tenzij er tussen partijen andere afspraken werden gemaakt. Iedere deelnemer moet ervoor zorgen om tijdig aanwezig te zijn op de locatie, zodat de aanvangstijd kan gerespecteerd worden. Gedurende de gehele tijdsduur van de workshop dient de deelnemer zich te houden aan de instructies van Photographic Design Ellen of diens medewerkers.

Annulering
Annulering van je inschrijving dient schriftelijk per e-mail te gebeuren. Tot 1 maand voor aanvang van de betreffende cursus is annuleren kosteloos en wordt het gehele inschrijfbedrag teruggestort. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het inschrijvingsgeld terugbetaald, tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de cursus wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Annuleer je 1 week of korter voor aanvang van de cursus of ben je niet aanwezig zonder te annuleren, dan vindt er geen terugstorting van inschrijvingsgeld meer plaats. Photographic Design Ellen heeft het recht data of locaties te wijzigen zonder op te geven redenen. In zo’n geval wordt de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Als een workshop niet doorgaat en je hebt het inschrijvingsgeld voldaan, dan kan je kiezen of je het inschrijvingsgeld teruggestort wilt krijgen of dat je in overleg op een andere datum deelneemt.

Huisregels
Filmen en het maken van geluidsopnamen is tijdens de workshop niet toegestaan. Overzichtsfoto’s maken van lichtopstellingen etc. is wel toegestaan, op voorwaarde dat het op ruime afstand van de voorzijde van de fotoset gebeurt en dat andere deelnemers hierbij niet gehinderd worden. Hierbij mag geen flits gebruikt worden. Photographic Design Ellen zal van de workshop naar eigen goeddunken foto- of videomateriaal kunnen maken waarop de deelnemers en/of modellen te zien zijn. De deelnemers en modellen verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan. Elke deelnemer en/of model geeft Photographic Design Ellen toestemming om het gemaakte foto- en/of videomateriaal te gebruiken voor documentatie of reclamedoeleinden en dit zowel op het internet of enige andere media. De toestemming is onherroepelijk en voor onbepaalde tijd. De toestemming geldt echter enkel voor zover de afgebeelde persoon door het openbaar maken ervan niet in diskrediet kan worden gebracht door een compromitterende pose of afbeelding.

Aansprakelijkheid
Photographic Design Ellen is niet aansprakelijk voor enige schade anders dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid.

Gebruiksrechten
De deelnemende modellen hebben het onherroepelijke recht, om de door de fotograaf op vrijwillige basis ter beschikking gestelde digitale beelden, voor persoonlijke doeleinden (sociale media, website, portfolio) onbegrensd in tijd te gebruiken. De foto’s die je tijdens de workshop maakt zijn gefaciliteerd (locatie, model, visagie, licht etc.) door Photographic Design Ellen en zijn in een lesomgeving tot stand gekomen. Ook zijn de foto’s onder directe en intensieve begeleiding Photographic Design Ellen of hun medewerkers tot stand gekomen. De deelnemer heeft daarom met het maken van foto’s tijdens deze workshop niet het copyright c.q. de auteursrechten op deze foto’s verworven. De tijdens de lessen gemaakte foto’s mogen op geen enkele wijze commercieel gebruikt worden. Ook gebruik voor fotowedstrijden, publicaties in (online) fotomagazines of andere (online) magazines, op stocksites, (foto)platforms, exposities etc. is niet toegestaan. De gemaakte foto’s mogen uitsluitend op de eigen Facebook, Instagram of soortgelijke social media account van de deelnemer.

Persoonsgegevens
De contactgegevens en van de deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Photographic Design Ellen. Deze worden gebruikt voor de organisatie van de workshops en om de je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Photographic Design Ellen. Photographic Design Ellen verbind zich ertoe om alle persoonsgegevens, die worden opgeslagen, te bewaren overeenkomstig de wettelijke verplichtingen die rusten op een verwerker van persoonsgegevens.