Photographic Design Ellen
Feel the Experience!
Facebook uwfotograafellen
Instagram photographicdesignellen
Email Photographic Design Ellen

Privacyverklaring


Photographic Design Ellen respecteert en beschermt je privacy. Deze website is zo gestructureerd dat je hem kunt raadplegen zonder jezelf te identificeren of persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Mocht je ons toch persoonlijke informatie verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ons aangeboden dienstenprestaties of producten.

Je kan steeds om mededeling en verbetering van gegevens vragen. Indien je geen commerciële informatie van ons meer wenst te ontvangen, dien je ons hiervan op de hoogte te brengen. We verbinden ons ertoe om alle persoonsgegevens, die worden opgeslagen, te bewaren overeenkomstig de wettelijke verplichtingen die rusten op een verwerker van persoonsgegevens. Als je nog vragen mocht hebben aangaande schending van je privacy, contacteer mij via Ellen@DesignEllen.be